Velkommen til Sjølyst FUS barnehage!

  • Vi har et fantastisk nærmiljø med varierte turmuligheter
  • Vi har tilgang på både sjø, fjære og skog
  • Barnehagen har 50% pedagogdekning, og høy fagkompetanse og erfaring blant alle ansatte
  • Et variert tilbud gjennom 2 hus, i Sjølystveien og i Hauganveien.
  • Fokus på leken som barnets viktigste læringsarena
  • Et stabilt personale med et glødende engasjement for barna