FUS barnehagene

FUS as er Norges største private barnehageaktør og eies av Trygge Barnehager (for mer informasjon om Trygge Barnehager se nederst på siden).
    
FUS har som ambisjon å bli NORGES beste barnehagekjede og gjøre hver barnehage til Norges beste! Det krever at vi har de mest motiverte og engasjerte medarbeiderne og det beste faglige innholdet i tjenestene vi tilbyr barn og foresatte/foreldre. Vi ønsker at barnehagehverdagen skal preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø skal barna få utvikle seg, oppleve mestring og få nye utfordringer. Vi ønsker at hvert barn skal bli FUS og at vi etterlever det rammeplanen og loven har gitt oss mandat til å levere. FUS betyr først og hos oss vil alle barna alltid være FUS!

FUS barnehagene har en visjon vi er stolte av, og som preger hverdagen i våre barnehager: Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Alle FUS barnehagene har fire hovedmål felles:

  • FUS barn har et positivt selvbilde.
  • FUS barn har det gøy i barnehagen
  • FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
  • FUS barn gleder seg til ”resten av livet”. De vet at de har påvirkningsmuligheter og at innspillene deres teller

Trygge Barnehager
Trygge Barnehager er Norges største etablerer og eier av barnehager. Selskapet startet i 1987 og har siden starten etablert nær 400 barnehager over hele landet.

FUS barnehagene er organisert som selvstendige selskaper, med stor grad av frihet til å utforme et eget driftskonsept. Barnehagene driftes med ikke-økonomisk formål, og et evt. overskudd på driften forblir i barnehagen.